Hur vi arbetar

För oss är det personliga mötet med kunden grunden för vårt arbete. Vi är måna om den personliga relationen och erbjuder därför alla kunder en personlig rådgivare. För oss är kontinuiteten viktig och du kommer därför träffa samma rådgivare i kontakterna med oss på Svensk Pensions Trygghet.

Vid första mötet går vi tillsammans igenom hur din ekonomi ser ut och gör en så kallad behovs- och lämplighetsanalys. Vi ser gärna att ni kommer båda om du lever i en relation. Efter genomgången gör vi en pensionsrapport som vi sedan presenterar tillsammans med en individuellt anpassad lösning för just dig, eller om ni är två för er.

Vår målsättning är du som kund ska nå bästa möjliga avkastning på ditt kapital inom ramen för den förvaltningsstrategi du väljer.
På Svensk Pensions Trygghet företräder vi alltid i första hand dig som kund. Vi strävar efter långvariga kontakter med våra kunder och erbjuder därför regelbundna återbesök med din personliga rådgivare.

Våra rådgivare fortbildas kontinuerligt för att dels kunna möta de krav som ställs på oss men också för att hålla oss uppdaterade på vad som händer på marknaden. Det gör att vi kan hjälpa dig med att välja vilka försäkringsbolag, fonder och placeringar som är att föredra utifrån dina unika förutsättningar.

 

Väl mött!!