Medlemskap

Svensk Pensions Trygghet är medlemmar i branschorganisationen Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Föreningen är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Syftet med föreningen är att verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand.

 

Här kan du läsa mer om:  Svenska försäkringsförmedlares förening