Det svenska pensionssystemet består av flera delar: inkomstpension, premiepension och garantipension. Utöver detta består de flesta pensionärers pensionsinkomster även av andra pensioner som avtalspension/tjänstepension och eventuellt eget pensionssparande.

 

Idag finns det sällan några färdiga mallar för hur man placerar sitt kapital och förvaltar det på bästa sätt. Pensionssystemet ser inte likadant ut idag som det gjorde runt millennieskiftet och finansmarknaderna runt om i världen har blivit svårare att förutse.

Det läggs mer och mer ansvar på individen att hålla sig informerad angående sin ekonomi och pension och vikten av att göra så kallade aktiva val inom de olika pensionsformerna.

För de allra flesta är det här nämligen ingen lätt uppgift.
Långt ifrån alla är insatta i finansmarknaden vilket gör det svårt att välja bland alla de möjligheter som erbjuds oss.

Det finns inget enkelt svar på vad som är bäst eftersom det beror på våra individuella förutsättningar, hur mycket vi tjänar, hur långt vi har kvar till pensionen och hur stor risk vi är beredda att ta. De allra flesta behöver vägledning när det gäller de här valen, det kan vi hjälpa till med.

Därför är varje situation unik och varje kund unik för oss på
Svensk Pensions Trygghet!

 

 

Svenskt Pensions Trygghet erbjuder dig en personlig och kostnadsfri genomgång av din ekonomi. Efter det kontrollerar vi dina utsikter och förutsättningar inom det allmänna pensionen. Vi hjälper dig även med att se över om du har rätt till någon form av avtalspension eller tjänstepension. Kanske har du även ett eget pensionssparande eller så vore det kanske idé att starta ett sådant, det kan vi i så fall hjälpa dig med.

Vi arbetar med pensioner och pensionslösningar men detta är inte det enda vårt företag har att erbjuda!  Oavsett om det gäller pension, placeringar eller långsiktigt sparande så har vi på Svenskt Pensions Trygghet möjligheten att hjälpa er.

Förutom detta kan vi på Svenskt Pensions Trygghet även hjälpa till och bistå med pensionsföreläsningar och seminarier. Detta är ett mycket omtyckt koncept för både företagare och föreningslivet.

Våra kunskaper uppdateras ständigt dels för att kunna möta de krav som ställs på oss om hanteringen och vikten av ekonomiskt korrekta lösningar men även för att kunna nå vårt mål med att ge våra kunder en så stark och trygg tillväxt som möjligt.

 

Vår verksamhet bedrivs med tillstånd från Finansinspektionen som också utför löpande granskning av vår verksamhet för att du som kund ska känna dig trygg med vårt arbete.