Tillstånd

Svensk Pensions Trygghet står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionens uppdrag är att övervaka företag som verkar på finansmarknaden. Vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten. Här hittar du vårt tillstånd.

För kontroll av tillstånd kontakta:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se